درباره شوشاینر

واکس ایرانی در چند سال گذشته جای خود را در بین محصولات مصرفی خانه ها و اداره جات باز کرده است.از دستگاه های واکس میتوان به اشکال مختلف در مکانهای مختلف استفاده نمود.